Η βαρηκοΐα θεωρείται παγκοσμίως η τρίτη σε συχνότητα χρόνια πάθηση και η πρώτη στα νεογέννητα και τα βρέφη.Το 50% των ατόμων με βαρηκοΐα είναι κάτω των 65 ετών.

Μια στις τέσσερις οικογένειες βιώνει την πάθηση της βαρηκοΐας με ένα ή περισσότερα άτομα.

1 στα 22 παιδιά σχολικής ηλικίας αντιμετωπίζει πρόβλημα ακοής.

Στην Ευρώπη σήμερα οι βαρήκοοι κάθε ηλικίας είναι 70 εκατομμύρια.

Στην Ελλάδα οι βαρήκοοι υπολογίζονται στις 900.000, εκ των οποίων 60.000-80.000 είναι παιδιά.

Η χρήση του ακουστικού βαρηκοΐας προσφέρει πολύ μεγάλη βελτίωση της ακουστικής ικανότητας των βαρήκοων ατόμων και σε ένα μεγάλο ποσοστό αποτελεί τη μοναδική λύση αποκατάστασης. Τα ακουστικά βαρηκοΐας βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής του ατόμου κάνοντας την επικοινωνία του με άλλα άτομα ευκολότερη.

Παρά το γεγονός ότι τα Ακουστικά προσφέρουν σημαντικότατη και ουσιαστική βοήθεια και τα πλεονεκτήματα με την χρήση τους είναι πάρα πολλά, δεν έχουν γίνει ακόμα τελείως αποδεκτά πρώτα από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και μετά από τον ίδιο το βαρήκοο.

Οι λόγοι;;

1.Η κακή πληροφόρηση και σε ορισμένες περιπτώσεις παραπληροφόρηση.

2.Ο φόβος του βαρήκοου για την χρήση του ακουστικού.

3.Η εμφάνιση και η αισθητική.

4.Η κακή εφαρμογή, χρήση και συντήρηση τους.

Για όλους αυτούς τους λόγους δυστυχώς μόνο το 30% των ατόμων που χρήζουν εφαρμογής ακουστικού, χρησιμοποιούν τελικά ακουστικό.

Στατιστικές μελέτες έχουν δείξει ότι ο χρόνος που μεσολαβεί από την αρχική γνωμάτευση έως και την εφαρμογή είναι για τους μεν ενήλικες 4-5 χρόνια ενώ για τα παιδιά πολύ λιγότερος.